fbpx

วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๒

กำหนดการ

เวลา ๗.๐๐  เริ่มพิธีสงฆ์
เวลา ๙.๐๐ พิธีแห่ขันหมาก
เวลา ๑๑.๓๐ ร่วมรับประทานอาหาร 

การ์ดเชิญร่วมงานกินดอง
ภาพถ่ายในชุดฝรั่ง
ภาพถ่าย ชุดไทย