อะไรคือ Taxonomy ก่อนจะเริ่มสร้างสรรค์ Custom Post Types ในแบบของตัวเอง

นิยาม taxonomy ดูจากภาพประกอบ
สำหรับ WordPress
โดยมี Types ที่ชื่อว่า Posts
ส่วน taxonomy ก็คือ Categories กับ Tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *