Stacks Theme X คืออะไร

ชุดรูปแบบที่มีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครหลายแบบที่สร้างขึ้นในทันที เราเรียกโครงร่างเหล่านี้ว่า Stacks และพวกเขาให้สิ่งเหล่านี้แก่คุณ … แต่ละสแต็คมีรูปลักษณ์ของตัวเองและความรู้สึกที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรูปลักษณ์ที่คุณต้องการใด้ … Review Stacks http://bit.ly/2vg8HLT สำหรับ themeX มี 4 Stack แน่นอนว่า มันเป็นหน้าตาที่จะสื่อสารของเว็ปคุณให้เป็นที่ประจักษ์กับคนทั่วไป สำหรับเว็ปผู้เขียนได้ใช้ Stack ของ Theme X ชุด ICON ซึ่งผู้เขียนตั้งใจนำเสนอในงานที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์ จากภาพ ถ้าเราเข้าที่เมนู Theme Customize  ในส่วนของแท็ป Header ให้เลือก Fixed Left ทำให้เมนูในส่วน Header ถูกย้ายมาด้านข้างตามภาพ โดยปกติถ้าเราไม่ได้เลือก เมนูในส่วน Header จะอยู่ในส่วนด้านบน เป็นค่า Stcky Top ครับ ในส่วน Header เองจะเป็นอัตลักษณ์ของเว็ปคุณ ศึกษาอย่างละเอียด สร้างในแบบที่คุณชอบ widget bar เป็นอีกฟังกชั่นที่น่าสนใจ คล้ายกับเป็นเส้นทางลัดสำหรับเว็ปของคุณ