Archive คืออะไร

เป็นหน้าแสดงผลรวมของทุกๆเนื้อหาใน Taxnomy นั้นเองครับ เป็นส่วน Front-end ยกตัวอย่างเช่น มี 10 เนื้อหาที่ถูกสร้างไว้ภายใต้ Categories ใดๆ เราอยากให้มีการแสดงผลในรูปแบบ Grid หรือ Table อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับTheme หรือ สร้างด้วย Plugin Toolset ก็ได้ครับ